Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

eternia
8008 4aff 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viageralt geralt
eternia
1251 445b 500
Dolina Chochołowska/Chochołowska Valley.
Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viageralt geralt
eternia
9755 5d64
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viageralt geralt
4674 b50b
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viageralt geralt
2176 8f45 500
Reposted fromfrixsky frixsky viageralt geralt
1575 04d3
eternia
7155 8229
Reposted fromagridoce agridoce viageralt geralt
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viageralt geralt
eternia
Reposted fromagridoce agridoce viageralt geralt

August 28 2017

eternia
Ludzie zmieniają zdanie. Przychodzą i odchodzą.
— i to na tyle
Reposted bySkydelan Skydelan

August 27 2017

eternia
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być?
eternia
Nie chcę już więcej czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Hłasko
eternia
1433 bf6f
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
eternia
eternia
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
eternia


The King and the White Wolf
eternia
eternia
Jeśli ktoś pije truciznę w małych porcjach, to uodparnia się na jej działanie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl