Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

eternia

-Czy mogę się do Pana przytulić?

-Przecież się nie znamy..

-Za miesiąc nie będziemy widzieli świata poza sobą.

— ***
Reposted fromamilamija amilamija viacrispybones crispybones
eternia
5911 ebc7 500
Reposted fromReyyes Reyyes viacrispybones crispybones
eternia
2151 d246 500
Reposted fromtfu tfu viacrispybones crispybones
eternia
eternia
1359 8d15 500
eternia
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viatouchthesky touchthesky
eternia
Chciałabym kogoś, do kogo napiszę w nocy "przyjedź".
A on przyjedzie.
I zostanie.
eternia
eternia

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

eternia
7690 3f07 500
Reposted fromPoranny Poranny viacrispybones crispybones
eternia
Reposted fromgruetze gruetze viacrispybones crispybones
eternia
każdy powinien mieć kogoś, kto go zaciągnie gdzieś siłą dla jego dobra. 
eternia
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne. I szukam Cię w tłumie i czuję, jak gasnę.
— Quebonafide

June 25 2017

eternia
5665 4dd0
Reposted fromundoing undoing viagdziejestola gdziejestola
eternia
5148 bd6e 500
"Cała prawda o mężczyznach" - Ian K. Smith
Reposted fromaggape aggape viagdziejestola gdziejestola
eternia
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting
eternia
0093 d3dc
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viagdziejestola gdziejestola
eternia
6473 bc7c 500
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
eternia
My bardzo często jak wchodzimy w jakąś sytuację życiową, to od razu sobie wyobrażamy, że gdybyśmy mieli inną, to byłoby lepiej. Nie. Mamy takie dane jakie są, takie osoby jakie są wokół nas, takie potraktowanie nas przez te osoby, jak nas potraktowali i coś sensownego musimy z tym zrobić. Oczywiście, to wcale nie zakłada bierności, wręcz przeciwnie, to zakłada pracę na tych danych, które są, a nie tych, które mogłyby być i ewentualnie przyczyniłyby się do szczęśliwego rozwiązania tej sytuacji. Bo szczęśliwe rozwiązanie sytuacji, to na ogół jest erupcja naszego egoizm. I jeżeli ja naprawdę wierzę, że wszystko, łącznie z każdym moim oddechem, jest darem Pana Boga, no to również to, co mnie spotyka jest po prostu darem Pana Boga i dana chwila zawiera w sobie wszystkie potrzebne mi elementy do tego, żebym wykorzystał je dla mojego dobra. (...) Naprawdę, Panu Bogu nic się nie wymyka spod kontroli. Warto sobie ciągle to powtarzać, szczególnie kiedy jestem zaskoczony sytuacją, zaskoczony postawą innych ludzi. To jest widocznie mi potrzebne. Widocznie Pan Bóg chce coś wyrzeźbić ze mnie z tych właśnie elementów, a ja mam to wszystko poukładać w sensowną całości.

— Andrzej Hołowaty OP Krótkie rozważania o modlitwie i medytacji VI. Panu Bogu nic się nie wymyka spod kontroli, czyli o kapitulacji wobec tego co na mnie przychodzi. http://www.jamna.dominikanie.pl/wspomnienie/rozwazania/rozwazania.html
Reposted fromgeralt geralt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl