Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

eternia
Ja jeden z wielu
ukryty wśród miliarda
Wstydzę się, że jestem
— Różewicz
Reposted fromsfeter sfeter viagdziejestola gdziejestola
eternia
eternia
Wszystko byłoby inne, gdybyś tu była...
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viagdziejestola gdziejestola
eternia
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viagdziejestola gdziejestola
eternia
Bywają takie dni, które może naprawić jedynie dźwięk Twojego głosu.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
eternia
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a vianezavisan nezavisan
eternia
3410 a01a
eternia
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viadotknij dotknij
eternia
Spodziewając się, że zostaniemy zdradzeni, uczepimy się każdej wady, każdego potknięcia drugiej osoby: "Widzisz, mogłem się domyślić, że nie można ci ufać". Spodziewając się, że spotkamy się z odmową, będziemy wysuwać agresywne i nadmierne żądania, już z góry kipiąc gniewem z powodu tego, że nie zostaną zaspokojone. Spodziewając się tego, że spotka nas zawód, doprowadzamy naszym zachowaniem do tego, że prędzej czy później tak się dzieje.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadotknij dotknij
eternia
3110 2671
Reposted frompanikea panikea vianezavisan nezavisan
eternia
    Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
     
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea viairmelin irmelin
eternia
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury viairmelin irmelin
eternia
Wszystko kurwa najlepiej, wszystko ma być tip-top. Musisz jeszcze sprawdzić, powtórzyć, przejrzeć. Prawie trzydzieści lat z zaciśniętym zwieraczem. A jak potem leżę pod kołdrą i przełączam kanały przez dwie i pół godziny, i pierdolę, nie robię, myślę, to i tak czuję, że powinnam raczej czytać Epikteta w ramach rozwoju osobistego.
— M. Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromskrzacik skrzacik viacytaty cytaty
5614 36cf
Reposted fromochgod ochgod viagdziejestola gdziejestola
eternia

Doskonale wiem
Jak trudno sie nie bać
Tego świata i ludzi
Czasem już nie widzisz nic
A ciemność gdzieś w sercu
Nie daje duszy śnić
— Piotr Bajtlik i Magda Wasylik - Twój kolor
eternia
7682 fb9e
Reposted frommosiek mosiek viaSzczurek Szczurek
eternia
Czasami zastanawiam się czy kogokolwiek interesuje moje życie.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viaszarakoszula szarakoszula
eternia
rok temu o tej porze też było chujowo
Reposted fromcompromise compromise viaszarakoszula szarakoszula
eternia
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf vianezavisan nezavisan
eternia
Dziś nie zaprzątam sobie głowy i wątroby sprawami, na które nie mam wpływu. Chyba nauczyłam się też wreszcie walczyć o siebie i swoją przestrzeń. Kiedyś byłam straszną dupą wołową pod tym względem. Brakowało mi wiary we własne siły, każdy mógł wejść mi na głowę.
— Hanna Lis
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl