Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

eternia
8480 9d8d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
eternia
Półtora roku życia na zupie poszło w pizdu...
eternia
Najbardziej w życiu boję się tego, że moje serce będzie kiedyś biło nad urodzinowym tortem tragicznie pełnym świeczek i wtedy pomyślę, że mój czas minął, a ja nic nie przeżyłam. Przecież tylko dla przeżyć warto żyć. I dla tego, aby móc je komuś potem opowiedzieć.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasatyrlane satyrlane
eternia
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyrlane satyrlane
eternia
0137 cd72 500
Reposted fromAllOrNothing AllOrNothing viasatyrlane satyrlane
eternia
Popełniam kolejną zbrodnię
- czekam na Ciebie.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
eternia
2754 b785 500
eternia
6202 c77d
Reposted fromtutajjula tutajjula viairmelin irmelin
eternia
2098 589e
Above Prague by Kate L.A.
Reposted fromhaveagoodday haveagoodday viafatu fatu
eternia
Reposted fromkostkaczekolady kostkaczekolady viafatu fatu
eternia

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viairmelin irmelin
eternia
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted fromchocoway chocoway viaLimysoul Limysoul
eternia
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viaLimysoul Limysoul

July 10 2015

eternia
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
eternia
4125 e185 500
ramka :)
Reposted fromMerlinka Merlinka viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
eternia
Zawsze, gdy czujesz, że robisz coś wbrew sobie – odpuść.
— dokładnie, nic wbrew sobie
Reposted frombretti bretti
eternia

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viageralt geralt

July 08 2015

eternia
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl